კალმები მოიმარჯვეთ, კოლეგებო!


    ფილოლოგი, პოეტი,პუბლიცისტი   ანა ბარტყულაშვილი

“ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული“– გვაუწყებს ეკოლოგიის პირველი კანონი. თითქმის  ნებისმიერი ზემოქმედება ბარესამყაროზე  არის ურთიერთდაკავშირებული და ურთიერთდამოკიდებული ფაქტორების რთული კომპლეკსი. იმისათვის, რომ გარე სამყარო არ გადაიქცეს  “გადარჩენის სამყაროდ„.

საჭიროა დანახარჯება მისი შენარჩუნების ქალაქის ბიუდჟეტიდან შეადგინოს არანაკლებ 5%–ი. ხუმრობა იმაზე, რომ იაპონიის არქიპელაგმ შეი ლება  გაქრეს ნაგავის მთის  ქვეშ, არის სიმართლის ნაწილიც.

ეს სიმართლე ეხება ჩვენს ქალაქსაც. დიახ, ჩვენ მოვდივართ ბუნებიდან და ი ულებულნი ვართ ვიცხოვროთ ამ გარე სამყაროში. მსხვილი ქალაქების პრობლემა დაკავშირებულია ტრანსპორტის  და სამრეწველო ნარჩენების ჭარტ კონცენტრაციასთან, იზრდება გამონაბოლქვებიც და უკვე ვერც ერთი სამინისტრო ვეღარ აკონტროლებს ეკოლოგიურ სიტუთციას. ბევრ ქვეყანაში ეკოლოგიური დანაშაულებები ისჯება არა მარტო ჯარიმებით, არამედ სისხლის სამართლის კოდეკსითაც. თუ ასეთი მექანიზმები მოქმედობენ, მაშინ მე ვფიქრობ, მუშაობს კანონმდებლობაც, სპეციალისტები ამტკიცებენ, რომ ათი წლის შემდეგ დაიწყება  შეუბრუნებული პროცესი, რაც მიგვიყვანს ეკოლოგიურ კატასტროფამდე.

მაგრამ კაცობრიობა მეტად ნელი ტემპით აცნობიერებს საშიშროებას, რომელიც წარმოქმნილია გარესამყაროსთან წინდაუხედავი მიდგომით, რომელის დაცვასაც გააჩნია მრავალი ნიუანსი, დაწყებული უბრალი ნაგავსაყრელიდან და დამთავრებული კლიმატის გლობალური დათბობით. სახელმწიფო და მასობრივი საინფორმაციო საშუალებები–მსს– საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა შტოებია. პირველი ზრუუნავს საზღვრების დაცვასა და შენარჩუნებაზე, გარემოს შენარჩუნებაზე, ეკონომიკაზე და ა.შ. მეორენი წამოსწევენ პრობლემებს, რომელის გადაწყვეტაც აუცილებელია. აქაც მისი როლი  ალიან დიდია. მნიშნელოვანია, რომ ჟურნალისტს მიუწვდებოდეს ხელი სიტუაციის ყოველმხრივი ანალიზის ინფორმაციაზე, რადგანაც ინფორმაციის უსაფრთხოება დამოკიდებულია მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონეზე. აქ სახელმწიფო და მსს პარტნიორები არიან. ამდენად, მოვუწოდებ რესპუბლიკის ჟურნალისტებს, ქვეყნის მასობრივ საინფორმაციო საშუალებებს, წამოსწიონ ეკოლოგიური თემთტიკა, სადაც მთლიანობა უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი ჟურნალისტების და მწვანე პრესის   7ალისხმევის გაერთიანების ხარჯზე.სამწუხაროდ, ზოგიერთი ჟურნალ–გაზეთი საერთოდ არ აშუქებს ეკოლოგიის პრობლემებს, სხვები კი შეიზღუდებიან მცირე ინფორმაციით. ვფიქრობ რომ, გამოცემის ხელმ7ღვანელებს უნდა ჰყავდეთ ამ სფეროში სპეციალიზირებული ჟურნალისტები არა მარტო არსებული პრობლემების ინფორმაციის გასაშუქებლად, არამეტ ეკოლოგიური განათლების და მთელი  აუდიტორიის ეკოკულტურის განვითარებისთვის დახმარების გასაწევად. მსს ეკომასალების ეფექტურობა  არის ჟურნალისტიკაში ერთ–ერთი სერიოზული  პრობლემა. მსს–ში მასალებმა უნდა გამოიწვიოს გარაჟების მშენობლობისშეწყვეტა იქ, სალაც არ არის მათი ადგილი, შეაჩეროს მწვანე ნარგავთა  ამო5ირკვა. ეკოპუბლიკაციებმა  უნდა ითამაშოს  ხმამაღლა მოლაპარაკის როლი. დღეს, როგორც არასდროს, საჭიროა პოზიტიური ინფორმაცია, რომელიც ი5ლევა გამოსავალსეკოლოგიური კრიზისიდან, და ამტკიცებს თითოეული ადამიანის უფლებას და უნარს გავლენა მოახდინოს ამ პროცესის აღმოფხვრაზე. ეკოლოგიის პრობლემების გაშუქების არქონა არის პრესის სერიოზული დანაკლისი საერთოდ. დარწმუნებული ვარ, რომ ჟურნალისტები დიდ ვალში არიან იმ საკითხების გასაშუქებლად მოითხოვებე პროფესიული ჟურნალისტები, რეკლამისტები, ფოტოგრაფები, დიზაინერები. აქ ტალანტი 5ალიან მნიშნელოვანია, რადგან ვიცით რომ მთავარია სიტყვა. ნამდვილი ჟურნალისტი ყოველთვის შეს5ლებს მასალის ისე წარდგენას, რომ მოსახლეობის ყველა ფენას მოუნდეს მისი წაკითხვა:ის იპოვის ნათელ, საინტერესო დეტალს და ჩაწერს მას სათაურში, შეარჩევს შესაფერის ჟანრს თავისი სტატიასთვის და ა.შ. მნიშნელოვანია საქმისადმი ერთგულება, შრომისმოყვარეობა. ჟურნალისტიკა – ეს არა მარტო პროფესიაა, არამედ უდიდესი პასუხმგებლობაა საზოგადოების წინაშე, რომელშიც შენ ცხოვრობ. ეს არის სულის ეკოლოგია. 

და გახსოვდეთ: ათას მილზე მოგზაურობა იწყება პირველი ნაბიჯიდან! ველოდები მხარდაჭერებს!   

Реклама