KOSMİK CEVRİLİŞ 2014 – ci il QİYAMƏTİN ƏLAMƏTLƏRİ


vfreddcTeymur Kəsəmənli
Son illər dünyada baş verən təbii dağıntıların aktivliyi genişlənərək ekloji amillərə öz təsirinı görsətərməkdədi. Bununla yanaşı təbiətə təsir edən və həyata keçrilən bəzi elmi – texniki tədbirlər ekoloji fəlakətlərə səbəb olur. Təbiət, öz məcrasından süni şəklidə cıxmasını təbii olaraq “qəbul edə bilmir.” Təbiətin qəzəbindən yaranan dağıntılar ekoloji cirklənmələrə gətrib cıxarır.Bəs buna səbəb nədir?
1930 — cu illərdə Bəşəriyyətə qədəm qoyan Atom enerjisinin əldə edilməsi uğurlu nəticələr kimi qəbul edilir. Atom enerjisini öyrənərkən bəşəriyyəti təlatümlərdə yaşatması aydın oldu. Lakin atom enerjisindən uzaqlaşmaq mümkün deyil. Qeyd edək ki, Dünyanı təlatümlərdə yaşdan atom enerjisi 1945 – ci ildə kütləvi silaha cevrildi. Həmin ili hərbi sənaye tərəfindən hazırlanan silah Yaponiyanın Xerosima şəhəri üzərində sınaqdan kecirməklə Bəşəriyyəti başa saldı ki, bu necə dəhşətli silahdır.
Amma elmi-texniki tərəqqilər Atomun dəhşətlərini göstərməsinə baxmayaraq inkişaf etmiş ölkələrdə Atom elektrik stansiyaları qurularaq istifadəyə verilir. Elmi — texniki tərəqqilərin başlanğıc mərhələlərində Atoma olan münasibətlər cox ciddi olub, hər an təhlükəlrin baş verə bilməməsi nəzarətdə saxlanılırdı.İllər ötdükcə genişlənməkdə olan AES-lər sonda təhlükələrlə nəticələnərək Cernobıl qəzasını törətdi. Onun insanlara və ətraf mühitin ekologiyasına vurduğu fəsadlar qacılmaz olaraq yaddaşlarda qaldı. Metsamor AES-nin təhlükəli olub bu günə qədər fəaliyyət görsətməsi və Yaponiya da baş verən seysmoekoloji dağıntılar zamanı fəaliyyətdə olan AES-dən sızan Atom enerjisi təhlükəsiz ötüşməyə bilməzdi. Təbiətin ekoloji amillərinə təsir edən AES- lərin radioaktiv tullantıları ekoloji cirklənmələrə gətrib cıxardı. Sürətlə inkişafda olan bəşəriyyət özü yaratdığı problemlərdən qurtula bilmir.
Yerin fırlanma oxuna təsiri bizə nə vəd edir?
1970-80 – ci illərdə təbii fəlakətlərin aqresivləşməsi bir o qədər də genişlənməmişdir. Surətlə inkişaf edən qeyri — ənənəvi elmi — texniki tərəqqilər genişlənərək insani münasibətləri geridə qoyaraq dünyanı təlatümlərdə yaşatmağa məhkum edir. Əlbəttə, biz demirik elm inkişaf etməsin. Elmin inkişafı labüddür. Elm fədailərinin də bildirdiyi kimi öncə ətraf mühitin ekoloji amillərə təsirlərini nəzərə almalıyıq. Təəccüblüdür? — “ Biz nəyəsə nail oluruq və bunu etməlyik !” prinsipindən əl cəkmədən qurub yaradırıq və sonda baş verə biləcək ekoloji fəsadların nə ilə nəticələnəcəyini unuduruq. 2012- ci ilə verilən öncəgörmələrə əsasən yaşadığmız planetin mövcudluğu ilə qarşı – qarşıya dayanırıqmı? Göründüyü kimi son zamanlar dünya xalqları təlatümlər icərisində yaşayır.
225_y5cg275o2rnaDünyanın sonu günəşin sönməsi ilə bitəcəkmi?
Bu sual çox düşündürür. Vahimə və caşqınlq yaradan məlumatlar insanlar tərəfindən qəbul olunmur və dini baxımdan təkzib edilir. Buna baxmayaraq, “ planetin sonu ” məsələsi gündəmdən düşmək bilmir. Əlbəttə, verilən məlumat və xəbərlər dini baxımından həqiqətə uyğun gəlmir. Təəssüflər olsun ki, qoyulan problem elmi cəhətdən realdır və səthi olaraq dünya xalqlarına qlobal partlayışların baş vermə ehtimalı bildirilir. Məhəmməd peyğəmbərin buyurduğu kimi elmi beşikdən qəbrədək öyrənməklə, elmi-texniki tərəqqilərə nail olmaq mümkündür. Eyni zamanda, qarşıda Kosmosun sənayeləşməsi istiqamətində uğurlu nəticələrin əldə edilməsi başlıca amildir. Kosmosun sənayeləşməsi də geniş miqyaslı tədbirdir.
Yer ətrafı fəzaya Kosmik gəmilərin göndərilməsi və Astronomiyanın öyrənilməsi ilə müasir kosmonavtikanın əsasını qoyan rus alimi, Konstantin Eduardoviç Siolkovski, həm də Kosmanavtikanın sənayeləşməsi ilə əlqadar geniş miqyaslı planlarını təqdim etmişdi. Kosmosun mənimsənilməsi ücün əvvəlcədən necə min illiyin planları qurulur. Beləliklə, Kosmos sənayesinin inkişafına nail olunur. Kosmanvtikanın mənimsənilməsi ilk öncə bir o qədərdə təhlükə doğurmayan nailiyyətləri olsada, inkişafa doğru irəliləyən Kosmanavtika sonda qlobal partlayışların hər an baş vermə təhlükəsini yaratma ehtimalı coxdur. Elmi – texniki inkişaf gec-tez yaşadığmız planetin məhfinə gətrib cıxaracaq. Elmi — texniki tərəqqilər qəbul edilsə də, sonda əks elmin inkişafına gətrib cıxaran qeyri — ənənəvi Kosmik peyklərin Yer ətrafı fəzaya göndərilməsi ilə bitir. Kosmos sənayesinin inkişafı normal qəbul edilsə də, onun təsirlərinin acısını zavallı bəşəriyyət nə vaxtsa cəkəcəkdi. Yer ətrafı fəzada elmi araşdırmalr aparılan zaman müəyyənləşdirib ki, Kosmik ekoloji fəsadlar 2012-ci il dünyanın sonu olmasını təsdiq edə bilər.Lakin yenidən bu xəbər 2014- cü ilin proqnozunu necə, təsdiq edə bilirmi?  Yer ətrafı fəzada Kosmik ekoloji zibilliklər həyacan təbili calır. Astronomlar inkişaf etmiş ölkələr qarşısında bəşəriyyətin partlayış həddində olmasını təkidlə söyləyirlər, lakin buna əhəmiyyət verilmir.
270px-ariane_5_le_bourget_fra_001Bunlara baxmayaraq ”ARİAN “ tipli Kosmik peyklərin ucuşları zamanı 218 ton 987 kq heptil yanacağı istifadə edilməsi ətraf mühitə, o cümlədən ozon təbəqəsinə və insan sağlamlığına ağır zərbələr endirir. Vaxtı ilə 1 ton 800 kq cəkisində olan raketlər Yer ətrafı fəzaya göndərilirdisə, son illər həmin raketlər “müasirləşərək” 6 ton 800 kq-a catdırılmışdır. ( “ ARİAN – 5 “Hündürlüyü 54.5 m, diametri 10.3 m, yanacağı maye hidrogen və ogsigen, iki mərhələli, başlanğıc ağırlığı 718 t və dartma gücü 11.8 MN, PN- 21t ). Yerətrafı fəzaya göndərilən müasir Kosmik peyklərin toksiki heptil yanacağının cəkisi orta hesabla 5 ton 800 kq-a yaxındır və bu da ozon təbəqəsinə, başqa sözlə, bütün canlıların sağlamlığına, geniş miqyaslı neqativ təsirlər göstərir. Göründüyü kimi, zavallı “ biosfer ” partlayış həddindədir. Alman alimi, astranom Mixaelya Osvaldonun verdiyi son hesabata nəzər salsaq fəsadlarla nəticələnən qeyri — ənənəvi Kosmik ucuşlar günəşin sönməsinə və qlobal partlayışların baş verməsinə gətrib cıxara bilər. Yer ətrafı fəzda insan əlləri ilə quraşdırılmış 330 milyon dayanıqlı qurğuların istifadəsiz olub ucmaları və Kosmik zibilliklərin yaranması nəticəsində şüalanmaların çoxalması, maqnit suxurlar genişlənərək, aktiv hala gəlməsi günəşə təsir edərək qlobal istiləşmə yaradır. Yer ətrafı fəzada suxurlaşmış maqnit sahələri acılarsa ilk öncə tele qüllələrdə istifadə edilən dayanıqlı Sputnik qurğuları qlobal partlayışlara və mobil telefonlar vastəsilə insanların yaşamasına son qoyulacaq. 11 min kosmik ekoloji zibilliklərin rəsmi qeydə alınması, hec də az göstərici deyil. Çünki Kosmik ekoloji cirklənmələr və mövcud zibilliklər əlbəttə, Yer ətrafı fəzada sıxlığa səbəb olur və təhlükəli halların yaranmasına yaxınlaşdırır.
Təəccüblüdür : Yer ətrafı fəzada üzən Kometalar və Astroidlər, bir o qədər də təhlükəli görünmür. Təəssüflər olsun ki, inkişaf etmiş dövlətlər tərfindən Kosmik ucuşların Yer ətrafı fəzaya necə gəldi göndərilməsi Kometların və Astroidlərin öz axarında “ üzmələri ” təhlükələr yaradır. Bu isə qlobal partlayışların baş verməsinə səbəbdir. Şimali Amerika Antikosmik Müdafiə Qərargahının kecirdiyi Kosmik ekoloji çirklənmələrə dair monitorinqində bildirilir ki, 6000 mindən cox müxtəlif tullantılar 36 min radiusda dayanıqlı orbit qurğularına öz təsirini göstərəcək. Bu gedişatla Yer ətrafı fəzaya göndərilən Kosmik peyklərin sürətlə ucmaları 2014 — ci ilin sonu olacağını xəbər verir.
Qiyamət günü şəhidlərin qanı alimlərin mürəkkəbi ilə bir tərəziyə qoyulur və alimlərin mürəkkəbi şəhidlərin qanından ağır gəlir. ( Məhəmməd Peyğəmbər.) Əlbəttə, ” alimlərin mürəkkəbi ”cəmiyyətin inkişafında aparıcı rola malikdi. Astronomiyayanın inkişafı Kosmanavtika sahəsinə acılan qapıdı. K. E. Siolkovski öz cıxışlarında qeyd etdiyi kimi “ Planet şüurun beşiyidir, ancaq daima beşikdə yaşamaq olmaz…. Bəşəriyyət əbədi olaraq kosmicheskii-musorYer kürəsində qalmayacaq, işıq və məkan dalınca qacmaqla əvvəlcə atmosfer hüdudlarına daxil olacaq, sonra isə günəşətrafı məkanı özü ücün istila edəcəkdir…” Bəli anadan olan körpə uşaqda daima beşikdə yaşaya bilmir. Və inkişaf etdikcə şüurun beşiyinə catır, inkişafa qədəm qoyur. Bəşəriyyətin davamlı yaşaması da məhz şüurlu inkişafa nail olmaq nəticəsində mümkündür. Lakin zavallı bəşəriyyəti Kosmos əsri kimi qəbul etsək də, Yer kürəsinin hazırki vəziyyətdə qalacağına ümid yoxdur. Belə davam edərsə atmosferi zibilləməklə günəşi özətrafından təcrid ( bəlkə də “ istila ” ) edəcəyik. İnsanlar da kandan məkana doğru inkişaf edirlər. Sialkovskinin fikirləri 2014-ci ilin qlobal partlayışlarına işarədir. Çün ki, qiyamət günü yeddi yüz min alim ALLAH qarşısında əldə etdiyi elmi uğurlarına cavab verməli olacaqlar. Bu gün artıq Yer planeti fəlakət həddindədir. Ttəlatümlərə məhkum olunan zavallı bəşər Kosmosun inkişafı sahəsində əks inkişafa nail olunub. Müasir hesab edilən tektanik silahların istehsalı və onların Kosmosdan idarə edilməsi, süni şəkildə yaradılan zəlzələ ocaqlarının seysmoekoloji aktivləşməsi də planetmizin partlayış astanasında olmasını göstərir.

Реклама