Bioterrorizmin elementi: geni modifikasiya olunmuş qidalardan necə qorunaq?


Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, biologiya elimləri üzrə fəlsəfə doktoru, EKO-İNTER ictimai beynəlxalq jurnalın redaktoru, “Gen mühəndisliyi fəaliyyəti ilə bağlı ictimai birliyin” sədri Əliyev Elxan Böyükağa

Eko-İnter jurnalına istinadən bildirir ki, geni dəyişdirilmiş modifikasiya olunmuş qida məhsulları (GMO) qida sahəsində dünyanın üzləşdiyi ən böyük problemlərdən biridir.

Читать далее

HƏR ZAMANIN QÜDRƏTLİ TƏBƏTŞÜNASI KİMİ XATIRLANACAQ


QARA MUSTAFAYEV – 87
Bu gün Böyük təbiətşünas alim, görkəmli elm fədaisi, Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri və Fəxri Professoru, Beynəlxalq Pedaqoji Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvi, “ŞÖHRƏT” ordenli Qara Teyfur oğlu Mustafayevin… yaşasaydı 87 yaşı tamam olacaqdı. Bizimlə Onu cəmi 88 gün ayırır. Az qala 3 aya yaxındır ki, aramızda yoxdur. Читать далее

TƏBIƏTI SEVIB-SEVDIRƏN ALIM


Deyirlər, torpaq insanın anası, hava isə laylasıdır. Çünki biz Ana torpağın qoynunda dünyaya gəlir, onun saf havasını uda-uda, suyunu içə-içə, istisinə qızına-qızına yaşayırıq. Başqa sözlə desək, varlığımızda dörd ünsür birləşərək yaşadır bizi: hava, su, od və torpaq. Əslində biz özümüz də təbiətin bir zərrəsi, onun tərkib hissəsiyik. Читать далее

İSMAYIL İMANZADƏNİN YARADICILIĞINDA EKOLOJİ FİKİRLƏR


İsmayıl İmanzadə dövrümüzün məhsuldar və istedadlı şairlərindən biridir. Hələ sovetlər birliyi dövründə kitabları nəşr olunan, həmin illərdə Cəbrayıl rayonunda fəalyyət göstərən “Ümid” Ədəbi Birliyinə rəhbərlik edən və bununla rayon ədəbi mühitinin formalaşmasına güclü təsir göstərən şair-publisist kimi tanınır. Читать далее

AZƏRBAYCANDA İLK DƏFƏ “Ekologiyadan əvvəlki “ekologiya” adlı monoqrafiya çapdan çıxıb


Ölkəmizdə ekologiyanın tarixi indiyədək əhatəli öyrənilməyib. Əhalinin ətraf mühitə mübnasibətinin tarixi kökü çox qədimlərə gedib çıxır və onu öyrənməyin ekoloji problemlərin həll edilməsində əhəmiyyəti vardır. Indiyədək bu sahədəki mövcud boşluğu aradan qaldıra biləcək yeni monoqrafiya işıq üzü görüb. Читать далее