AZƏRBAYCANDA İLK DƏFƏ “Ekologiyadan əvvəlki “ekologiya” adlı monoqrafiya çapdan çıxıb


Ölkəmizdə ekologiyanın tarixi indiyədək əhatəli öyrənilməyib. Əhalinin ətraf mühitə mübnasibətinin tarixi kökü çox qədimlərə gedib çıxır və onu öyrənməyin ekoloji problemlərin həll edilməsində əhəmiyyəti vardır. Indiyədək bu sahədəki mövcud boşluğu aradan qaldıra biləcək yeni monoqrafiya işıq üzü görüb. Читать далее

Реклама

Норвежский лосось — самая токсичная еда во всем мире


s41793268На протяжении нескольких месяцев французские журналисты Николя Даниель и Луи де Барбейрак изучали рыбную индустрию изнутри. Читать далее

Ağstafada məktəbin qazı yoxdur deyə ağacları qırırlar


getimage-jpg0004Bura Ağstafa rayonunun Saloğlu ilə Muğanlı kəndinin arasında yerləşən meşə zolağıdır.
Olduğumuz ərazidə elektrik mişarının səsi eşidilir, eyni zamanda buradan 100-dən çox kəsilmiş ağacların kötükləri görünür. Bunlar kimlər tərəfindənsə kəsilib. Читать далее

PEYĞƏMBƏRLƏRİN HƏYATINDA VƏ KƏLAMLARINDA ƏTRAF MÜHİTƏ MÜNASİBƏT


173928Dünya dinləri tarixinə nəzər salsaq peyğəmbərlərin kəlamlarında, hədislərində əhalinin ətraf mühitə münasibətlərini müəyyənləşdirən ekoloji fikirlərə rast gələrik. Onların həyat fəaliyyəti belə fikirlərlə doludur. Читать далее

AMARANT XXI ƏSRİN BİTKİSİDİR


565E.B. Əliyev, b.ü.f.d., C.M. Təlai b.ü.f.d, dosent

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu`
E-mail elxan-aliyev00@rambler.ru

Hazırki məqalədə amarant bitkisinin tarixi, mənşəyi, yayılma arealı, növləri, müxtəlif sahələrdə, o cümlədən kənd təsərrüfatında, təbabətdə, kosmetologiya, formokologiya və sairə sahələrdə bir sıra qiymətli xüsusiyyətləri ilə bağlı geniş məlumatlat verilmişdir. Читать далее