AZƏRBAYCANDA İLK DƏFƏ “Ekologiyadan əvvəlki “ekologiya” adlı monoqrafiya çapdan çıxıb


Ölkəmizdə ekologiyanın tarixi indiyədək əhatəli öyrənilməyib. Əhalinin ətraf mühitə mübnasibətinin tarixi kökü çox qədimlərə gedib çıxır və onu öyrənməyin ekoloji problemlərin həll edilməsində əhəmiyyəti vardır. Indiyədək bu sahədəki mövcud boşluğu aradan qaldıra biləcək yeni monoqrafiya işıq üzü görüb. Читать далее

Реклама

Норвежский лосось — самая токсичная еда во всем мире


s41793268На протяжении нескольких месяцев французские журналисты Николя Даниель и Луи де Барбейрак изучали рыбную индустрию изнутри. Читать далее

Ağstafada məktəbin qazı yoxdur deyə ağacları qırırlar


getimage-jpg0004Bura Ağstafa rayonunun Saloğlu ilə Muğanlı kəndinin arasında yerləşən meşə zolağıdır.
Olduğumuz ərazidə elektrik mişarının səsi eşidilir, eyni zamanda buradan 100-dən çox kəsilmiş ağacların kötükləri görünür. Bunlar kimlər tərəfindənsə kəsilib. Читать далее

PEYĞƏMBƏRLƏRİN HƏYATINDA VƏ KƏLAMLARINDA ƏTRAF MÜHİTƏ MÜNASİBƏT


173928Dünya dinləri tarixinə nəzər salsaq peyğəmbərlərin kəlamlarında, hədislərində əhalinin ətraf mühitə münasibətlərini müəyyənləşdirən ekoloji fikirlərə rast gələrik. Onların həyat fəaliyyəti belə fikirlərlə doludur. Читать далее

AMARANT XXI ƏSRİN BİTKİSİDİR


565E.B. Əliyev, b.ü.f.d., C.M. Təlai b.ü.f.d, dosent

Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu`
E-mail elxan-aliyev00@rambler.ru

Hazırki məqalədə amarant bitkisinin tarixi, mənşəyi, yayılma arealı, növləri, müxtəlif sahələrdə, o cümlədən kənd təsərrüfatında, təbabətdə, kosmetologiya, formokologiya və sairə sahələrdə bir sıra qiymətli xüsusiyyətləri ilə bağlı geniş məlumatlat verilmişdir. Читать далее

УКРАИНСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО – ЭТО НАДЕЖНОСТЬ, ДОВЕРИЕ И ПРОЧНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ


729_486_560d6907a5f70

С уважением редколлегия Международного общественно-политического журнала «ЭКО-ИНТЕР» . Главный редактор Т. М. Касаманлы  

Общественность Азербайджана, особенно ее пресвященные интеллигентные слои, более старшего поколения, чьи дети долгие годы обучались и продолжают получать высшее образование в ВУЗ – ах за пределами страны в различных государствах Европы и мира трепетно относятся к взаимоотношениям между странами и достаточно высоко ценят качество получаемого образования. Читать далее

Başlanğıc Seminarı keçirildi


13Bakı şəhərində 2014 –cü il 28 noyabr tarixində “SAPFİR” Hotelinin akt zalında FAO – nun dəstəyi ilə “Azərbaycanda ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının inkişafı və institusional bacarıqların artırılması –GCP/AZE/006/TUR” mövzusunda texniki yardım layihəsinin təqdimatı ilə bağlı Layihənin Başlanğıc Seminarı keçirilmişdir Читать далее

«XƏZƏR ƏJDAHASI» EL -NİNO İQLİM VƏ PLANETİN TƏBİİ FƏLAKƏTLƏRİNİ İŞƏ SALAN MEXANİZMİNİ İDARƏ EDİRMİ?


fuadHazırladı: Teymur Kəsəmənli
Ufoloq Fuad Qasmov Fizika Riyaziyyat Elmləri Doktoru

Bu işlərdə əsas söhbət Xəzər akvatoriyasında müşahidə edilən nadir anomal təbii fenomen- EL-NİNO “Xəzər əjdahası” nın nadir xüsusiyyətlərindən gedir.Onun nadir xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, indiki Xəzər görünüşünə ğörə Dünya okeanı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur, amma dərin tektonik dağıntılar hesabına 5 dəniz və hətta Şimal-Buzlu okeanı ilə əlaqədədir. Читать далее

BUĞDA BİTKİSİ DƏNİNDƏ QARA RÜŞEYM XƏSTƏLİYİ PROBLEMLƏR VƏ VƏZİFƏLƏR


elxan_eliyevAzərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu
E.B. Əliyev b.ü.f.d., S.K. Hacıyeva a.e.ü.f.d., Ş.F. Sadıqov, k.e.i.
e-mail elxan-aliyev00@rambler.ru

Son illər Azərbaycanın Abşeron təcrübə sahəsində tədqiqatçıların üzləşdiyi problemlərdən biri buğda bitkisində qara rüşeym xəstəliyinin müxtəlif sort və genotiplərdə, eləcədə ayrı-ayrı hibrid nəsillərdə təzahür etməsidir ki, bu vəziyyət də təbii olaraq bölgə üçün yeni bir stress amilin, daha dogrusu təhlükəli hesab olunan, Azərbaycan üçün vaxtı ilə o qədər də xarakterik sayılmayan göbələk xəstəliyinin inkişafının geniş əraziləri bürüyə bilməsi təhlükəsi problemini gündəmə gətirmişdir. Читать далее