TƏBIƏTI SEVIB-SEVDIRƏN ALIM


Deyirlər, torpaq insanın anası, hava isə laylasıdır. Çünki biz Ana torpağın qoynunda dünyaya gəlir, onun saf havasını uda-uda, suyunu içə-içə, istisinə qızına-qızına yaşayırıq. Başqa sözlə desək, varlığımızda dörd ünsür birləşərək yaşadır bizi: hava, su, od və torpaq. Əslində biz özümüz də təbiətin bir zərrəsi, onun tərkib hissəsiyik. Читать далее

İLK TƏBIƏTŞÜNAS ALIMIMIZ


Həsən bəy Zərdabinin bu sahədəki fəaliyyəti də heyrətamiz dərəcədə maraqlıdır
Onun taleyinə gerçəkdən çoxsaylı ilklər yazılıb. Bu titulları qazanmaq şərəf olduğu qədər də çətin, dövrü üçün məsuliyyətli və riskli idi. Söhbət adı uzun illərdən bəri dillər əzbərinə çevrilmiş, özündən sonra böyük və davamlı bir ənənənin əsasını qoymuş Həsən bəy Zərdabidən gedir. Читать далее

NƏCƏF BƏY VƏZİROV TƏBİƏTŞÜNAS KİMİ


O, yalnız dramaturq olmayıb, həm də tədqiqatçı-dendroloq idi

Azərbaycan ədəbiyyat tarixində deyil, təbiətşünaslıq sahəsində də özünə əbədiyyət qazanmış simalardan bir də Nəcəf Bəy Vəzirovdur. “Müsibəti-Fəxrəddin” faciəsi ilə orta nəslin yaddaşında özünə möhkəm yer eləmiş Vəzirovun yardıcılığı XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Читать далее

Heyvanların şahı pələng güclü olduğu qədər də gözəl və ehtiyatlı varlıq


Şərq təqviminə görə, hər il bir heyvan üstündə təhvil olur. 8 il öncə isə pələng üstə təhvil omuşdu. Hər ilin bir heyvan üstə təhvil olması əski insanın təbiətə özəl münasibətindən doğurdu. O, heyvanlara, eləcə də bitkilərə adi varlıq kimi baxmırdı, mifik obraz şəklində təsəvvür edirdi. Читать далее

ÇİNAR AĞACLARI NİYƏ KÖKÜNDƏN PARTLADILIR?


Qarabağın canlı təbiət abidələri və erməni işğalçılarının
onlara əcaib münasibəti

Əsrarəngiz təbiətə malik olan Qarabağ həm biomüxtəliflik baxımdan, həm də canlı təbiət abidələrinin zənginliyi etibarı ilə digər bölgələrdən seçilir. Təəsüf ki, indi onların çoxu erməni işğalçılarının tapdağı altındadır. Bəs zəbt edilmiş torpaqlarımızda hansı təbiət abidələri var idi və onların indiki vəziyyəti nə yerdədir? Читать далее